OM

Det har stor betydning for mig hvordan arkitektur bliver til og hvad den er sat i verden for. Jeg arbejder for at alle skal have råd til god arkitektur og at alle fortjener at bo, leve, arbejde i rammer der giver glæde, nærvær, samvær, tryghed, ro og skønhed. Jeg arbejder for at arkitektur skal være ansvarlig og at vi skal nedbringe materiale- og ressourcespild. Jeg arbejder for at arkitektur skal være socialt inkluderende og kulturelt udviklende. Jeg er meget optaget af at arkitekturen forholder sig til den kontekst og det miljø den indgår og samtidig at arkitekturen peger fremad og kommer med nye bud på brugen af rum og bæredygtige materialer.

I mit eget liv har jeg altid være åben overfor og haft lysten til at arbejde med mange temaer og skala indenfor arkitektfaget. Det har givet mig en unik indsigt i værdien af rum og arkitektur og det har gjort mig til en værdsat sparringspartner, konsulent og rådgiver. 

Jeg er uddannet Arkitekt fra Arkitektskolen i København i 2003 og har en Master i Strategisk Byplanlægning fra 2016. Jeg er i gang med uddannelse indenfor bæredygtig transformation og ledelse. 

Siden 2003 har jeg arbejdet i mange forskellige roller med det byggede miljø – både i kommuner og på tegnestuer. Jeg har varetaget myndighedsrollen, bygherrerollen og rollen som bygherrerådgiver og rådgiver. Dertil har jeg arbejdet med politisk ledelse og strategi som offentlig leder.  

Jeg er nu nået et tidspunkt i mit liv, hvor jeg har lyst til at bruge mine mange års erfaring og hjælpe både private og professionelle kunder. Jeg vil gerne bruge mine kompetencer bredt og udleve en drøm om at koble det praktiske og analytiske, det intuitive og erfaringsbaserede, den lille skala og den store skala.

Det gør jeg ved at jeg sidenløbende med at jeg udfører by- og ejendomsstrategier bygger huse og fotograferer. Netop i denne syntese opstår magien for mig. En magi som gør at jeg byder ind med en holistisk forståelse for og indsigt i det byggede miljø, en stærk intuition og en evne til at tænke visionært og bringe nye perspektiver ind.

Jeg tror på at tid spiller en utrolig vigtig rolle i udviklingen af værdiskabende arkitektur. Jeg bruger derfor tid på at lære mine kunder at kende. For mig er samarbejdet afgørende for værdien af produktet.

Jeg tror på at den tid vi bruger på at forstå de mennesker, der skal bo, arbejde, lege, leve i de rum og rammer vi skaber er det der i sidste ende skaber både glade kunder og projekter vi alle kan være stolte af.

Kontakt mig for mere info på +45 51944396 og mail@juliereinau.dk