OM

Jeg arbejder praktisk og teoretisk indenfor arkitektfaget med byggeri – byrum – byplanlægning. Jeg arbejder for private kunder, professionelle bygherrer og foreninger.

Tag kontakt hvis du som privat person,

  • har brug for at blive afklaret omkring din bolig – skal du bygge om eller nyt eller flytte? jeg hjælper dig med at vurdere dine muligheder, behov og økonomi
  • har brug for inspiration til at se mulighederne i din bolig eller på din grund – hvordan kan det du har transformeres eller hvordan får du det bedste ud af din grund når du skal bygge nyt?
  • er interesseret i outsideinhousing som er arkitektur tilpasset din grund og boligbehov leveret enten i totalbyg (nøglefærdigt byggeri) eller medbyg (egen aptering)

Tag kontakt hvis du som professionel bygherre og ejendomsudvikler

  • har brug for en planlovsfaglig analyse af fordele, ulemper og udviklingspotentiale for et grundareal eller eksisterende byggeri
  • har brug for hjælp til samarbejde med kommunen omkring et udviklingsprojekt eller et lokalplanforløb
  • ønsker rådgivning fra start til slut eller undervejs i et projekt fx til udarbejdelse af vision og koncept for fremtidig arealudvikling, programmering og inddragelse af interessenter mv.

Tag kontakt hvis du som forening og myndighed

  • har brug for perspektiver på et emne relateret til den fysiske planlægning som fx klima og grøn omstilling i planlægningen, transformation og bæredygtig fortætning af byer og bymiljøer mv. i form af analyser, interviews og visioner.

lidt om…..

ARKITEKTUR Jeg er optaget af helheder og sammenhænge. Jeg er optaget af at vores projekter leveres med en indsigt i og forståelse for samtiden – brugerne – konteksten og anvender den indsigt som afsæt for at levere et bud på fremtiden. Vi lykkes, når arkitekturen kan mærkes og skaber en positiv forandring af hverdagen.

ERFARING I mit arbejde som arkitekt kobler jeg det strategiske og kunstneriske, det praktiske og analytiske, det intuitive og erfarings-baserede, den lille skala og den store skala. Netop i denne syntese opstår nye perspektiver på det vi troede var uforanderligt og nye visioner for den fremtid vi ikke kunne få øje på. 

Jeg er uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole i 2003 og har suppleret min arkitektuddannelse med en master i Strategisk Byplanlægning i 2016 og i Bæredygtig Transformation og Ledelse i 2022.

Mine 20+ års erfaring som arkitekt kommer med en arbejdserfaring som rådgiver – bygherre – myndighed fra tidligere ansættelser som rådgiver på tegnestuer, som byplanlægger og by- og ejendomsansvarlig i kommuner og som chefkonsulent i plan- og landdistriktsstyrelsen. Denne erfaring gør at vores ydelser leveres med en indsigt i de mange interessentperspektiver, der udgør og forenes i det byggede miljø.

KUNDER Her et uddrag af kunder og samarbejdspartnere, som udover private bygherrer omfatter: Arkitektforeningen, 2L Ejendomme, 2L Projektudvikling, Industriens Pension, Kunstakademiets Arkitektskole, Københavns Universitet, Dansk Byplanlaboratorium, HKB mfl.

VIRKSOMHED Vi er medlem af Danske Arkitektvirksomheder og Danske Boligarkitekter

Vi er forsikret gennem HDI, Danske Ark Professionel Ansvarsforsikring  

CVR 44644967