YDELSER

Tag fat i mig hvis du som privat person eller virksomhed,

 • overvejer at flytte, men ikke ved hvor du skal rykke hen og hvad dine behov er
 • har kig på en bygning, du gerne vil byde på, men har brug for en vurdering af samt et budget for om- eller nybyg
 • gerne vil transformere dine rammer – bygge om, til eller nyt

Tag fat i mig hvis du som privat eller offentlig ejendomsudvikler,

 • overvejer grundkøb og har brug for en analyse af fordele, ulemper og udviklingspotentiale ved en eller flere mulige grundkøb
 • har brug for sparring på og koncept for fremtidig bebyggelsesplan
 • har brug for hjælp til samarbejde og dialog med kommunen omkring et udviklingsprojekt, et lokalplanforløb, en byggetilladelse mv.
 • ønsker en sparringspartner fra start til slut eller undervejs i et projekt i forbindelse med de indledende overvejelser forud for grundkøb, processen omkring projektudvikling, overvejelser om udbuds- og entrepriseform mv..

Tag fat i mig hvis du som forening, organisation eller offentlig og privat virksomhed,

 • ønsker en analyse af det byggede miljø – kvantitativ og/eller kvalitativ analyse af et byggeri, et byrum, et bymiljø, et projektforløb eller tilsvarende
 • ønsker brugerundersøgelser og interviews, brugerinddragelse, video- og fotodokumentation i forbindelse med et udviklingsprojekt eller i forbindelse med et evalueringsprojekt

Tag fat i mig hvis du som kommune,

 • har brug for en vison eller strategi for den kommunale ejendomsportefølje og fremtidige udviklingsmuligheder både bredt men også specifikt indenfor et sektorområde som ex. kultur/fritidsområdet, børne/ungeområdet
 • har brug for et program for og hjælp til at afholde en arkitektkonkurrence, et parallelopdrag eller et udbud på et byggeri eller et byudviklingsprojekt
 • har brug for sparring på byudvikling, byggeri, processer og egen organisation 

Tag fat i mig hvis du,

 • ønsker at jeg skal komme forbi og holde oplæg om tendenser indenfor arkitektur og byudvikling
 • ønsker at jeg skal facilitere et møde, en udviklingsdag og holde oplæg med udgangspunkt i en specifik problemstilling, udfordring eller strategiplan 

Tag fat i mig hvis du,

 • ønsker at købe et af mine fotos